TSFS 2011:23
Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet CE

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om innehållet i körkortsutbildningen för behörighet CE.

Grundform

TSFS 2011:23

I kraft 2011-04-01. PDF 120 KB.

Ändringar

TSFS 2012:55

I kraft 2013-01-19. PDF 85 KB.

Ändr. rubriken till föreskrifterna samt 2 kap. 2 §.

Till toppen