TSFS 2009:26
Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet A1, A2 och A

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om riskutbildning enligt körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980). Riskutbildningen omfattar följande delar. Del 1: Alkohol, andra droger, trötthet samt faktorer och beteenden som medför ökade risker. Del 2: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:26

I kraft 2009-06-01. PDF 206 kB

Ändringar

TSFS 2012:58

I kraft 2013-01-19. PDF 21 kB.

Ändr. rubriken till föreskrifterna samt 4 kap. 5 § och 6 kap. 1 §.

TSFS 2016:13

I kraft 2016-04-15. PDF 19 kB.

Ny 3 kap. 1 a §.

TSFS 2021:72

I kraft 2021-12-01. PDF 121 kB.

Ändr. 4 kap. 5, 6 och 10 §§.