LFS 2007:30
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om nödradiosändare

Dessa föreskrifter gäller nödradiosändare för bemannade luftfartyg som är svenskregistrerade eller som används av en svensk tillståndsinnehavare.

Grundform

LFS 2007:30

I kraft 2007-09-01. PDF 267 KB.

Ändringar

TSFS 2016:67

I kraft 2016-08-25. PDF 148 KB.

Ändr. 3 §.

Till toppen