Beställ författningar

Du hittar enkelt våra författningar här på vår webbplats. Om du istället vill ha dem i tryckt form så finns möjligheten att köpa dem.

En årsprenumeration för 2018 kostar för trafikslaget:

 • järnväg – 500 kr/år
 • luftfart –1 300 kr/år
 • sjöfart – 700 kr/år
 • vägtrafik– 2 300 kr/år.

Ett grundpaket med gällande föreskrifter till och med år 2015 finns också att köpa och kostar för trafikslaget:

 • järnväg – 500 kr
 • luftfart – 2 300 kr
 • sjöfart – 2 700 kr
 • Vägtrafik – 1 850 kr.

För sjöfart och vägtrafik ingår i grundpaketet endast Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

Enstaka föreskrifter kan beställas men priset varierar - be om offert från LFV publikationsavdelning på respektive föreskrift för att få korrekt pris.

Konsoliderade föreskrifter finns endast på vår webbplats.

Beställning

För att beställa en årsprenumeration, grundpaket eller en enstaka föreskrift får ni vända er till LFV Publikationsavdelning och beställa via e-postadressen: trycksaker@gsf.suocrm.com

Vid beställningen ska följande anges:

 • namn
 • leveransadress
 • faktureringsadress
 • fakturareferens
 • organisationsnummer
 • momsregistreringsnummer.  

Telefon till LFV Publikationsavdelning: 010-212 06 05.