Beställ författningar

Du hittar enkelt våra författningar här på vår webbplats. Om du istället vill ha dem i tryckt form så finns möjligheten att köpa dem.

En årsprenumeration för 2021 kostar för trafikslaget:

 • järnväg – 500 kr/år + portokostnad per försändelse
 • luftfart –1 300 kr/år + portokostnad per försändelse
 • sjöfart – 700 kr/år + portokostnad per försändelse
 • vägtrafik– 2 300 kr/år + portokostnad per försändelse

Ett grundpaket med gällande föreskrifter till och med år 2020 finns också att köpa och kostar för trafikslaget:

 • järnväg – 500 kr + portokostnad
 • luftfart – 2 300 kr + portokostnad
 • sjöfart – 2 700 kr + portokostnad
 • Vägtrafik – 1 850 kr + portokostnad

För sjöfart och vägtrafik ingår i grundpaketet endast Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

Enstaka föreskrifter kan beställas men priset varierar.

Konsoliderade föreskrifter finns endast på vår webbplats.

Beställning

Leverantörsbyte

För tillfället pågår leverantörsbyte. Uppgifter för beställning kommer att publiceras så fort ny leverantör är klar.

Vid beställningen ska följande anges:

 • namn
 • leveransadress
 • faktureringsadress
 • fakturareferens
 • organisationsnummer
 • momsregistreringsnummer.