Så anmäler du avställning av fordon

Anmäla avställning på internet

Du kan anmäla avställning på internet.
För att logga in i tjänsten Ställ av ditt fordon
behöver du fordonets registreringsnummer.
Du behöver också en e-legitimation
eller en behörighetskod.
Behörighetskoden finns på fordonets registreringsbevis.

Anmäla avställning med registreringsbevis

På ditt registreringsbevis kan du kryssa i
rutan för avställning.
Rutan för avställning finns på den blå delen
av registreringsbeviset.
Du ska också skriva din namnteckning
på registreringsbeviset
och skicka det till Transportstyrelsen.