Flygbolagens internationella koder för passagerare med funktionsnedsättning

Flygbolagen använder koder
för att veta vilka behov en passagerare har.
Det är för att alla ska kunna få rätt service.

Det här betyder de olika koderna:

WCHR: Passagerare som kan gå i trappor
och röra sig på flygplanet.
Men passageraren behöver rullstol
för att röra sig inne på flygplatsen.

WCHS: Passagerare som inte kan gå i trappor
men som kan röra sig inne i flygplanet
och behöver rullstol på flygplatsen.

WCHC: Passagerare med många olika behov.
Det kan gälla passagerare
som inte kan röra sig alls utan hjälpmedel,
som behöver assistans hela tiden,
eller en anpassad plats på flygplanet.

DEAF: Passagerare som har nedsatt hörsel, dövhet eller stumhet.

BLIND: Blind eller synskadad passagerare.

DEAF/BLIND: Döv och blind passagerare
som bara kan ta sig fram
med hjälp av en ledsagare.

DPNA: Person med psykisk funktionsnedsättning
som behöver assistans.
Det kan vara personer med inlärningssvårigheter,
demenssjukdom, eller Downs syndrom
som behöver assistans på flygplatsen.