Syrgas

Om du har svårt att andas
och behöver syrgas under resan
så kan flygbolaget ge dig det.
Vissa flygbolag tar betalt för det.
Andra flygbolag säger ja till
att du får ta med egen syrgas,
men du ska alltid fråga först.