Ansökan om undantag från de medicinska kraven för körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation

TSV7044

Förändring av avgift

Ansökningsavgiften är i dag 600 kronor. Från och med den 1 januari 2018 är ansökan avgiftsfri. Du behöver bara betala om du vill få prövningen påbörjad före den 1 januari 2018.

Information om avgift och postadress finns på blanketten.

Till toppen