Flygplatser


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Ansökan om ELOS
Version 1. 2020-09-24
TSL7231
Ansökan om godkännande för nationellt flygplatscertifikat
Version 1. 2020-09-24
TSL7223
Ansökan om inrättande av flygplats
Version 2. 2021-03-17
TSL7221
Ansökan-om-gemensamt-EU-certifikat-för-flygplats
Version 1. 2020-09-24
TSL7224
Ansökan-om-två-separata-EU-certifikat-för-flygplats-Flygplatsen
Version 1. 2020-09-24
TSL7225
Ansökan-om-två-separata-EU-certifikat-för-flygplats-Flygplatsoperatör
Version 1. 2020-09-24
TSL7226
Ansökan-om-undantag-från-krav-i-EU-föreskrifter-för-flygplatser-AltMoc
Version 1. 2020-09-24
TSL7230
Deklaration av marktjänst
Version 1. 2020-09-24
TSL7233
Förhandsgodkännande EU-certifierad, ansökan
Version 1. 2022-01-31
TSL7437
Försäkran-från-leverantör-av-ledningstjänster-för-trafik-på-plattan
Version 1. 2020-09-24
TSL7232
Förändrad ledningsfunktion
Version 2. 2024-02-26
TSL7220
Medgivande-om undantag-flygplats-(nationell)
Version 1. 2020-09-24
TSL7228
Medgivande-om-undantag-hindermarkering
Version 1. 2020-09-24
TSL7229
Operativt godkännande EU, ansökan
Version 1. 2022-01-31
TSL7438
Operativt godkännande nationellt, ansökan
Version 1. 2022-01-31
TSL7439
Återlämnande-av-certifikat
Version 1. 2020-09-24
TSL7227