Händelserapport aviation safety report asr

L1662

Den här blanketten används av dig som enligt TSFS 2017:75 ska rapportera en luftfartshändelse. Du kan även rapportera via Transportstyrelsens e-tjänst Rapportera luftfartshändelse.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.