Luftvärdighetsdeklaration/Inspektionsrapport

TSL7024

Den här blanketten används som Luftvärdighetsdeklaration eller Inspektionsrapport.

Luftvärdighetsdeklarationen
ska upprättas och bifogas av luftfartygets ägare eller brukare:

  • vid ansökan om utfärdande av nationellt luftvärdighetsbevis (ihop med ansökan)
  • vid förlängning av nationellt flygtillstånd (ihop med ett förlängt flygtillstånd).

Inspektionsrapport
Ska upprättas av besiktningsman vid utfärdande av nationellt flygtillstånd.

Se Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar.
Här hittar du ifyllnadsinstruktion för luftvärdighetsdeklarationen.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.