Tillägg till grundspecifikation samt grundtomvikts bestämning

TSL7385

Den här blanketten används av luftvärdighetsorganisationer, CAMO och verkstäder samt av Del-145, Del-M, Part-145, Part-M, luftfartygsägare och av tekniker, mekaniker, operatörer och innehavare vid vägning av luftfartyg.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.