EASA Form 50

TSL7041

Den här blanketten är avsedd för organisationer som vill ansöka om tillstånd att tillverka material till luftfartyg i enlighet med förordning (EU) nr 748/2012 Del, 21 kapitel G. 

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.