Application for issue revalidation renewal of Student Air Traffic Controller ATCO licence, ratings and endorsement

TSL7654

Blanketten omfattar:

  • Ansökan om utfärdande, utökning, förlängning och förnyelse av certifikat för flygledarelev och flygledarcertifikat
  • Ansökan om utfärdande av ny behörighet/behörighetstillägg/lokal behörighet
  • Ansökan om förlängning/förnyelse av behörighetstillägg/lokal behörigheter

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.