Hälsodeklaration - stöd för läkaren vid bedömning

TSJ7015

Blanketten gäller för

  • personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:112) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen.
  • personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:113) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

Hälsodeklarationen (sidan 1-5) fylls i före besöket av den som ska undersökas, men undertecknas i läkarens närvaro. Blanketten ska behållas av läkaren.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.