Områden inom järnväg

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Tillstånd

Tågpassagerares rättigheter

Nio av tio tågresenärer är nöjda

De flesta som reser med tåg i Sverige är nöjda. Nio av tio resenärer säger sig vara nöjda med den totala upplevelsen av sina tågresor. Äldre resenärer är mest nöjda medan resenärer i 30-årsåldern är minst nöjda. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

Publicerades 2017-11-16

Järnvägens säkerhetskonferens i Transportstyrelsens regi

Den 14 november genomfördes Järnvägens säkerhetskonferens för första gången i Transportstyrelsens regi. Dagens tema var säkerhetskultur.

Publicerades 2017-11-15

Ny direktör för Väg och järnväg

Petra Wermström har utsetts till Transportstyrelsens nya direktör för Väg och järnväg. Hon har mångårig erfarenhet inom väg- och järnvägsområdet och som chef och ledare i statlig förvaltning.

Publicerades 2017-11-01