Förbjudet att rattsurfa – vad säger regeln?

Den 1 februari 2018 ändrades trafikförordningen. Enligt den får du som förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon. Regeln är till för att skydda dig och andra i din omgivning.

Tidigare har det varit förbjudet att använda till exempel mobiltelefon eller GPS på ett sätt som gör dig ouppmärksam och farlig i trafiken. Den nya regeln innebär en skärpning.

Transportstyrelsen kan inte i förväg säga var gränsen går för vad som är tillåtet eller inte. Det får avgöras av rättsväsendet.

Du kan förlora körkortet

Om du bryter mot förbudet, kan du få böter och bli av med körkortet. Om du nyligen har tagit körkort, kan du behöva göra om uppkörningen.

Hur lyder regeln?

Det är regeringen som har fattat beslut om regeln genom en ändring i trafikförordningen. Så här lyder regeln:
"Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen."
4 kap. 10 e § trafikförordningen (2017:1284).

För vem gäller regeln?

Regeln gäller dig som kör till exempel: moped klass I, moped klass II, traktor, terrängmotorfordon, motorcykel, personbil, taxi, buss, lätt lastbil, tung lastbil.