A18. Varning för ridande

Varning för ridande
Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

Vägmärkesfiler