A3. Varning för nedförslutning

Varning för nedförslutning
Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

Vägmärkesfiler