A7. Varning för kaj

Varning för kaj
Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten.

Vägmärkesfiler