M7. Reversibelt körfält

Reversibelt körfält
Markeringen avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

Vägmärkesfiler