M27. Gående

Gående
Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.

Vägmärkesfiler