P2. Stopp

Stopp
Tecknet anger stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot. Tecknet kan ges med en stoppspade.

Vägmärkesfiler