D7. Påbjudna gång- och cykelbanor

Påbjudna gång- och cykelbanor
Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande. Symbolernas placering på märket anger vilken del av banan som är avsedd för gående respektive cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler