F14. Vägnummer

Vägnummer
Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen 1-499. Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler