F27. Trafikplatsnummer

Trafikplatsnummer
Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse från färg får inte ske.

Vägmärkesfiler