F22. Riksmärke

Riksmärke
Märket anger gräns mot annat EU-land. Avvikelse från färg får inte ske.

Vägmärkesfiler