F1-1. Orienteringstavla

Orienteringstavla
Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler