F30. Lokal slinga

Lokal slinga
Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.

Vägmärkesfiler