F25. Körfält upphör

Körfält upphör
Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler