F29. Infartsparkering

Infartsparkering
Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas. Parkeringsplatsens namn kan vara infogat i märket. Avvikelse från färg får inte ske.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler