F24. Färdriktning vid omledning

Färdriktning vid omledning
Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske.

Vägmärkesfiler