F13. Avståndstavla

Avståndstavla
Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket.

Vägmärkesfiler