H27. Laddstation

Laddstation
Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.

Vägmärkesfiler