C13. Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp
Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla.

Vägmärkesfiler