C6. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn
Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än påhängsvagn eller släpkärra. Avser förbudet även trafik med motordrivet fordon med tillkopplad påhängsvagn eller släpkärra anges det på en tilläggstavla. Avser förbudet endast fordonståg med släpvagn vars totalvikt överstiger visst tontal anges det på tilläggstavla T5, totalvikt.

Vägmärkesfiler