C36. Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum
De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.

Vägmärkesfiler