C20. Begränsad bruttovikt på fordon

Begränsad bruttovikt på fordon
Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.

Vägmärkesfiler