C22. Bärighetsklass

Bärighetsklass
Vägens bärighetsklass anges på märket.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler