C40. Ändamålsplats

Ändamålsplats
Har ändamålet angetts med lastplats är ändamålet lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra ändamål som får anges och hur de anges.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler