E23. Taxi

Taxi
Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för fordon som används i taxitrafik.

Vägmärkesfiler