E11. Rekommenderad lägre hastighet

Rekommenderad lägre hastighet
Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler