E12. Rekommenderad lägre hastighet upphör

Rekommenderad lägre hastighet upphör
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att sträckan upphör.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler