E28. Nödutgång

Nödutgång
Märket anger nödutgång för gående.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler