E33. Cykelgata

Cykelgata
Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 a § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. <b>Kommentar:</b> Det förekommer för närvarande inga närmare föreskrifter om vägmärkets storlekar. Andra vägmärken som E7 Gågata och E11 Rekommenderad lägre hastighet som kan förekomma i likande trafikmiljöer har storlekarna Liten 0,4 x 0,4 m, Normal 0,6 x 0,6 m och Stor 0,8 x 0,8 m.

Vägmärkesfiler