Måste jag stanna bilen om jag behöver ringa ett samtal?

Inte nödvändigtvis. Men eftersom du som förare är ansvarig för vad du gör med din mobil eller kommunikationsutrustning, bör du alltid försöka göra din körning trafiksäker. Du kan till exempel använda telefonens röststyrningsfunktion vid uppringning, om du måste ringa ett samtal. De flesta telefoner har den funktionen i dag.

Om du är i en komplicerad trafiksituation, till exempel i en omkörning eller tät trafik, är det lämpligt att du vänta med att ringa tills trafiken har lättat.