Så funkar systemet med infrastrukturavgift

På de platser i Sverige där infrastrukturavgift tas ut finns en betalstation med kamera som registrerar fordons registreringsskyltar. En avi skickas sedan till fordonsägaren.

Infrastrukturavgifter är avgifter som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. Det innebär att den som använder infrastrukturen också är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort.

Läs mer om infrastrukturavgift på Trafikverkets webbplats.

Broavgift kallas den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro. På följande platser i Sverige tas det ut en broavgift:

En kamera läser av registreringsskyltar

När en bil passerar en betalstation fotograferar en kamera bilens registreringsskyltar, först framifrån och sedan bakifrån. Bilden beskärs i kameran så att enbart registreringsskylten och området närmast skylten visas. Bilden skickas till Transportstyrelsen som identifierar vem som äger fordonet, både för svenska och utländska fordon. Därefter fattas ett beslut om infrastrukturavgift och en avi skickas till fordonsägaren.

Fordon som omfattas av infrastrukturavgift

Följande fordon betalar man infrastrukturavgift för:

 • personbil
 • lätt lastbil
 • buss
 • tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton).

Fordon som inte omfattas av infrastrukturavgift

Följande fordon betalar man inte infrastrukturavgift för:

 • utryckningsfordon
 • motorcyklar
 • mopeder
 • diplomatbilar
 • EG-mobilkranar
 • bussar med en totalvikt över 3,5 ton.

Olika sätt att betala infrastrukturavgift

Den som är registrerad ägare eller innehavare av fordonet i vägtrafikregistret vid passagetillfället är avgiftsskyldig. Om ett företag äger en bil och lånar ut den till en anställd som förmånsbil eller tjänstebil, är företaget avgiftsskyldigt och debiteras skatter och avgifter. Om företaget leasar en bil och lånar ut den till en anställd som förmånsbil eller tjänstebil, är företaget innehavare av bilen och därmed också avgiftsskyldig.

Du kan betala infrastrukturavgift på något av följande sätt:

 • autogiro (endast för privatpersoner och enskild firma)
 • e-avi (e-faktura)
 • bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)
 • digital brevlåda (om din brevlådeoperatör har en betallösning).

Betalning och avisering av infrastrukturavgift.

Transportstyrelsen och Trafikverket samarbetar

Systemet med infrastrukturavgifter är ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket:

 • Trafikverket beslutar hur stora beloppen ska vara, i överenskommelse med berörda kommuner.
 • Trafikverket äger och sköter underhållet av betalstationerna samt ansvarar för skyltning.
 • Transportstyrelsen hanterar passageinformationen genom att identifiera fordonsägare och skicka ut avier samt ansvarar för information om avgifterna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!