Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B - slutrapport

Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B - slutrapport

Trafikverket Förarprov och Transportstyrelsen har gemensamt arbetat med en översyn av
förarutbildningssystemet för behörighet B sedan februari 2018. Sist det gjordes en större
översyn av förarutbildningssystemet var 1999. Mycket har hänt sedan dess
inom såväl forskning som fordonsutveckling, och därför är det motiverat att se över
systemet på nytt och betänka erfarenheter från förarutbildningssystem i andra länder.

Bilagor

Bilaga 1 - Förstudie digital plattform

Bilaga 2 - Juridisk analys

Bilaga 3 - Konsekvensutredning

Utgiven 2019-03-13