Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil

Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket.

Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller därefter i fem år. För att få ett nytt bevis krävs att föraren går en återkommande fortbildning. Kraven i den nya lagen tillämpas från den 10 september 2008 för förare av buss och från den 10 september 2009 för förare av tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.

Foldern kommer att finnas kvar för beställning till dess att befintligt lager är slut. Därefter kommer foldern bara att vara tillgänglig för nedladdning.

2017-06-19: Foldern är nu tyvärr slut i laget och finns från och med nu endast tillgänglig som pdf.

Artikelnummer PV09312. Utgiven av Transportstyrelsen 2014-07-01