Snöskoterutbildare får tillståndet återkallat

2024-05-23

Snöskoter i vinterlandskap. På grund av flera allvarliga avvikelser så återkallas nu en snöskoterutbildares tillstånd att bedriva utbildning. Foto: Adobe Stock

En snöskoterutbildare har överskridit antalet tillåtna deltagare per utbildningstillfälle rejält: ”Det är allvarligt och kan innebära att elever inte får nödvändiga kunskaper och färdigheter. Eleverna har rätt att få goda förutsättningar för att klara de krav som ställs för att köra snöskoter på ett säkert sätt,” säger Björn Strandh, sektionschef vid Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen återkallar nu en snöskoterutbildares tillstånd att bedriva utbildning. Efter att ha fått in flera anonyma anmälningar om att antalet elever vid de teoretiska kurstillfällena var högre än tillåtet, inleddes i februari i år en tillsyn av företagets utbildning för att få förarbevis för snöskoter.

Företagets utbildning är upplagd så att teoridelen sker digitalt vid två utbildningstillfällen. Den praktiska delen kan sedan göras i Ås, Edsådalen, Gävle, Strömsund, Sysslebäck, Transtrand, Vemdalen eller Åre.

Transportstyrelsen var med vid två digitala utbildningstillfällen och kunde då konstatera att 49 elever deltog, det högsta tillåtna antalet är 16. Ingen identitetskontroll gjordes av deltagarna för att säkerställa att rätt person närvarande och verkligen deltog i utbildningen. Dessutom har brister upptäckts vad gäller utbildningens kravställda innehåll och företagets förande av elevregister. Företaget har också rapporterat till Transportstyrelsen att elever genomfört utbildningen, trots att de obligatoriska praktiska momenten inte hade genomförts.

– Inom förarutbildningen är det viktigt att man som tillståndshavare tar ett stort egenansvar, att man kontrollerar och säkerställer att verksamheten bedrivs enligt reglerna. Det bidrar både till sund konkurrens och främjar trafiksäkerheten, säger Björn Strandh.

Viktigt att öka regelefterlevnaden

Utbildningen till förare av snöskotrar är tillståndspliktig och reglerad i föreskrifter med stöd i lagen om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar (2009:121).

Tillsynen har visat att företaget inte följt gällande föreskrifter. Enligt Transportstyrelsens bedömning är avvikelserna ”graverande för det allmännas krav på god utbildning och de föreskrivna kravens betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt”. Det finns därför grund för att återkalla företagets utbildningstillstånd. Beslutet om återkallat tillstånd gäller omedelbart.

– Det är tydligt att vi behöver fortsätta att arbeta för att öka regelefterlevnaden. Inte minst genom att kontrollera att tillståndshavarna följer sin undervisningsplan och bedriver en god utbildning, en viktig del i det arbetet är vår samverkan med olika branschorganisationer, säger Björn Strandh.